• छयालीस सालपछि नेपाली गीतसङ्गीतको अवस्था र बेलायतका नेपाली भाषी गीतिस्रष्टा

    कार्यपत्रको दायरा मेरो कार्यपत्र मूलत नेपाली गीतसङ्गीतको समसामयिक अवस्थामा केन्द्रित हुने छ । यसलाई आयोजकले कार्यपत्र भने तापनि कार्यक्रम र मेरै समयाभावका कारण म पूर्ण कार्यपत्र भन्ने पक्षमा छैन । कार्यपत्रका आफ्नै सीमा, रूप र रङ हुन्छन् । यसमा म केही मात्रामा सीमाभन्दा बाहिर गएको छु भने कहीँ सीमा भेट्न चाहेको छैनँ ...